با بهترین CRM ایران در دنیای کسب‌وکار خود اوج بگیرید.

سی آر ام اوج

رویدادهای سی آر ام ابری اوج

وبینار CRM چیست چگونه سی آر ام مناسب کسب و کار خودم و پیدا کنم
وبینار سی آر ام چیست
وبینار سی آر ام چیست

برگزار شده 

وبینار CRM چیست چگونه سی آر ام مناسب کسب و کار خودم و پیدا کنم

برگزار شده 

وبینار سودآوری بیشتر کسب و کار با شناخت و پیاده سازی BPM

برگزار شده 

وبینار رشد بیشتر کسب و کار با تمرکز بر صدای مشتری VOC

از راه اندازی تا استقرار

برگزار شده 

وبینار از استراتژی راه‌اندازی تا استقرار اصولی CRM

ویدئو وبینار تجربه مشتری

برگزار شده 

وبینار آموزشی مدیریت تجربه مشتری (CEM) چیست ؟

ویدئو وبینار صفر تا صد CRM

برگزار شده 

وبینار اموزشی صفر تا صد CRM و تاثیر ان بر افزایش درآمد

برگزار شده 

وبینار آموزشی افزایش و انقلاب در فروش

برگزار شده 

استقرار موفق CRM در سازمان

برگزار شده 

سرمایه گذاری برای رشد بیشتر، با شنیدن صدای مشتریان