با بهترین CRM ایران در دنیای کسب‌وکار خود اوج بگیرید.

سی آر ام اوج

وبینار سودآوری بیشتر کسب و کار با شناخت و پیاده سازی BPM

این رویداد قبلا برگزار شده است.

مدیریت فرآیند کسب و کار (Business Process Management) یا BPM با الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا، بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار به سازمان‌ها را ارائه می‌کند و با استفاده از متدها و ابزارهای مربوطه، حجم کار را به حداقل می‌رساند. توسعه و رشد سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی و جریان ارزش پایدار، جلب رضایت مشتریان، چابکی و یکپارچه‌سازی سازمان از جمله مزایای این رویکرد استراتژیک می باشد.

پخش ویدیو