با موفقیت تمام امور مربوط به کارکنان را مدیریت کنید.

تمرکز تمام اطلاعات منابع انسانی را در یک مکان

با یک کلیک به تمام اطلاعات مهم در هر دپارتمان دسترسی پیدا کنید. با کمک ماژول کارمندان در نرم‌افزار سی ار ام اوج ابری، دسترسی به اطلاعات حساس را تنها به کارکنان منابع انسانی اختصاص دهید و اطلاعات عمومی مانند فهرست کارکنان را در اختیار همه افراد قرار دهید. همچنین برای هر اقدامی مثل درخواست خروج، تخصیص منابع، درخواست نیرو، ارزیابی و…هشدار تنظیم کنید.

بر اساس استفاده، ساعتی پرداخت کنید آیکون لینک
ساختار قیمت‌گذاری سی آر ام اوج ابری بر اساس “پرداخت به اندازه استفاده” یا “Pay as You Go” می‌باشد. در این ساختار، هزینه‌ی مصرف بر اساس میزان استفاده‌ی شما تعیین شده و نیازی به پرداخت حق اشتراک ماهیانه ندارید.
با موفقیت تمام امور مربوط به کارکنان را مدیریت کنید.

مدیریت زمان صرف‌شده و فرآیند حضور و غیاب

جدول زمانی هفتگی یا ماهانه با امکان ثبت حضور و غیاب

به ساعات کاری کارکنان بر اساس دسته‌بندی مشتریان، پروژه یا تسک‌ها دسترسی پیدا کنید و برای ثبت و آنالیز جدول‌های زمانی حضور و غیاب، از داده‌های آماری ماژول کارمندان CRM اوج ابری به‌راحتی استفاده کنید. یکپارچه‌سازی با سیستم حسابداری، امکان ارسال گزارش هایی مبنی بر زمان صرف‌شده برای هر پروژه را به صورت خودکار برای شما فراهم می کند تا بتوانید داده‌های مهم را به‌موقع در سیستم ثبت کنید.

مدیریت زمان صرف‌شده و فرآیند حضور و غیاب

مدیریت مرخصی

نظارت بر تعطیلات و عدم حضور کارمندان

مدیریت مرخصی

کارکنان درخواست خود را وارد می‌کنند(مرخصی بدون حقوق یا استحقاقی، مدت زمان، دلیل مرخصی و …)

مدیریت مرخصی

 مدیران درخواست‌ها را تایید یا رد می‌کنند

مدیریت مرخصی

برای کارمند مورد نظر نوتیفیکیشن ارسال شده و جدول زمانی آن‌ها در سیستم به صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود.

ویژگی های اصلی ماژول مدیریت کارمندان اوج ابری

بهینه سازی مدیریت هزینه

دریاف سریع آپدیت هزینه‌ها و تاییدات آن کارکنان می‌توانند به‌راحتی هزینه‌ها را ثبت و ارسال کنند. و مدیران به همه‌ی هزینه‌های ثبت‌شده دسترسی دارند و می‌توانند تایید یا عدم تایید را سریعا وارد کنند. در صورت تایید هزینه، محاسبات سریعا در سیستم حسابداری نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

تسهیل ارزیابی کارمندان

ارزیابی کامل بدون هیچ چالشی به‌راحتی پروسه‌ی ارزیابی را بر اساس تقویم کاری را تنظیم کنید. فرم‌های نظرسنجی عملکرد هر یک از کارمندان یا مدیران را طراحی کنید و از امکان خود ارزیابی نیز در سازمان استفاده کنید. این پروسه را با یک کلیک خودکار کنید تا بتوانید بهتر روی افراد تمرکز کنید.

جذب بهترین استعدادها

بهینه‌سازی فرآیند استخدام با چند کلیک تیم کاری تشکیل دهید، برای جایگاه‌های شغلی خالی درخواست همکاری دهید و به‌راحتی به درخواست‌های ارسال‌شده نظارت کنید. با سی ار ام اوج ابری رزومه‌ها را مدیریت کنید با فرم‌های پرسش و پاسخ مربوط به متقاضیان، فرآیند جذب نیرو را بهبود دهید.