با بهترین CRM ایران در دنیای کسب‌وکار خود اوج بگیرید.

سی آر ام اوج

سعادت و درآمد با مدیریت ارتباط با مشتری

این رویداد قبلا برگزار شده است.

در این وبینار آموزشی سعی شده است با استفاده از تجربیات مدرس در پیاده سازی CRM در بیش از ۸۰۰ کسب و کار مختلف و بیش از ۳۰۰۰ ساعت آموزش CRM؛ آشنایی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری بصورت عملیاتی آموزش داده شود.
مدیریت ارتباط با مشتریان مفهوم یا راهبردی مستقیم در جهت تقویت ارتباط با مشتریان و به طور همزمان کاهش هزینه و افزایش بهره وری و سودآوری در کسب و کار است. یک سامانه ایده آل CRM مجموعه ای متمرکز است که کلیه منابع داده ها را تحت یک سازماندهی قرار می دهد و یک دید واقعی از اطلاعات مشتریان فراهم می کند. سیستم CRM بسیار گسرتده و با اهمیت است اما می تواند برای کسب و کارهای کوچک هم مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که برای شرکت های بزرگ مفید است. چرا که مهم ترین هدف آن کمک به مشتریان موثر است

محتوای آموزشی