CRM چیست؟

اجازه بدید در ابتدا بگوییم CRM مخفف چیست؟ CRM مخفف Customer Relation Management (مدیریت ارتباط با مشتری) است. این فناوری برای مدیریت ارتباط با مشتریان موجود